VSG Dingolfing e.V. - Jahresmeisterschaft - Einzelergebnisse 2023/2024


Einzelergebnisse der Jahresmeisterschaft 2023/2024

(Zehntelwertung)


   J u g e n d

   Maximilian Loureiro (LG) (27) (B) 3591 | 166.0, 176.8, 162.9, 168.3, 178.3, 156.7, 184.0, 172.4, 172.2, 180.0,
                                 (A) 4758 | 185.7, 171.5, 175.5, 173.1, 178.4, 179.6, 176.9, 178.5, 174.9, 181.3,
                                 (M) 176.2 | 184.9, 185.1, 190.1, 176.4, 170.0, 178.7, 180.2
   Valentin Demmelmaier (LG) (4) (B) 547 | 146.8, 99.3, 154.6, 146.3,
                                 (M)136.75 |


(B) .. Ringsumme aus den besten 20 Serien (soweit vorh.)

(A) .. Ringsumme aus allen vorhandenen Serien (max. 50)

(M) .. Mittelwert aus allen vorhandenen Serien (max. 50)
   K l a s s e A

   Nicole Körndl (10)            204.60 | 207.2, 207.3, 203.8, 206.5, 204.3, 204.5, 201.4, 205.1, 203.5, 202.4
   Kerstin Brummer (21)          203.92 | 203.1, 201.4, 202.7, 202.7, 201.7, 203.7, 207.3, 205.9, 203.9, 205.4,
                                           203.8, 203.3, 202.5, 205.4, 205.7, 204.5, 203.5, 204.1, 207.4, 202.4,
                                           202.0
   Ramona Jahn (32)              202.87 | 204.9, 200.5, 204.2, 206.0, 206.5, 202.5, 201.8, 207.9, 204.8, 206.2,
                                           206.2, 202.4, 200.2, 202.6, 203.4, 203.8, 203.1, 201.0, 202.5, 198.9,
                                           202.4, 202.2, 203.5, 201.5, 201.1, 198.4, 202.6, 202.4, 201.2, 201.9,
                                           203.6, 201.5
   Norbert Hofmeister (23)       199.13 | 196.4, 194.9, 192.5, 195.3, 194.9, 198.6, 203.1, 200.2, 197.1, 199.1,
                                           200.0, 198.6, 201.3, 198.4, 199.5, 200.1, 202.8, 203.6, 198.9, 202.8,
                                           197.2, 201.9, 202.8
   Stefan Rauscheder (27)        197.44 | 198.2, 200.3, 197.3, 196.8, 194.2, 197.0, 195.4, 197.1, 196.8, 198.2,
                                           196.5, 198.3, 201.7, 196.9, 197.1, 194.6, 198.8, 197.6, 199.1, 198.1,
                                           194.5, 190.5, 202.3, 201.0, 192.2, 201.5, 198.8
   Mirjam Körndl (13)            194.90 | 199.1, 196.8, 192.2, 191.7, 202.7, 191.7, 190.4, 192.0, 195.5, 194.3,
                                           198.5, 193.6, 195.2
   Thomas Hagner (22)            194.65 | 191.2, 195.4, 193.1, 191.1, 186.7, 199.3, 193.6, 186.4, 198.9, 198.3,
                                           192.4, 185.8, 200.2, 197.9, 197.3, 196.4, 191.3, 197.9, 200.6, 195.5,
                                           196.4, 196.6
   Markus Brummer (3)            193.00 | 189.1, 196.9, 193.0


   K l a s s e B

   Florian G. Schmidt (20)       187.34 | 190.0, 185.4, 193.9, 189.9, 189.9, 188.9, 190.0, 190.4, 192.0, 187.9,
                                           189.0, 177.2, 186.6, 192.0, 182.6, 185.0, 179.3, 186.3, 181.2, 189.4
   Alexander Petzold (35)        185.03 | 170.9, 188.8, 182.8, 184.6, 191.8, 184.3, 186.7, 189.8, 190.1, 193.3,
                                           189.1, 180.2, 188.4, 185.5, 191.6, 189.9, 190.2, 189.7, 188.7, 174.2,
                                           188.2, 187.6, 181.8, 177.0, 183.6, 187.2, 178.9, 173.3, 179.0, 180.8,
                                           183.7, 186.3, 192.8, 183.0, 182.2
   Lydia Fleischmann (28)        184.72 | 185.5, 188.5, 190.5, 186.1, 183.9, 188.3, 186.1, 196.7, 192.5, 188.3,
                                           168.3, 183.5, 184.2, 183.7, 193.2, 181.4, 179.5, 170.2, 185.3, 187.1,
                                           186.2, 182.7, 181.3, 183.1, 180.5, 188.9, 185.1, 181.6
   Gerhard Salzinger (1)         178.80 | 178.8
   Joachim Zepmeisel (25)        175.27 | 176.7, 180.2, 172.7, 175.0, 187.0, 178.8, 178.7, 181.9, 170.2, 177.7,
                                           180.5, 174.9, 170.6, 172.8, 172.7, 176.6, 180.5, 160.7, 173.4, 170.1,
                                           171.9, 170.7, 174.3, 174.5, 178.6
   Hermann Raith (32)            155.02 | 138.3, 136.1, 147.8, 152.0, 149.1, 149.1, 169.5, 145.4, 159.6, 154.3,
                                           159.6, 151.8, 164.3, 164.7, 170.0, 162.6, 159.0, 158.2, 155.3, 163.8,
                                           155.0, 169.3, 158.7, 152.7, 156.7, 162.3, 156.6, 151.4, 130.4, 171.1,
                                           150.8, 135.1


   L u f t p i s t o l e

   Bernhard Weinmann (32)        191.62 | 185.8, 189.8, 189.8, 191.7, 185.5, 191.5, 190.4, 193.5, 201.5, 185.7,
                                           193.0, 197.1, 194.1, 186.3, 191.7, 193.1, 195.2, 194.5, 188.1, 188.3,
                                           191.6, 192.8, 190.0, 195.2, 190.7, 191.9, 193.5, 193.7, 190.9, 185.4,
                                           192.6, 197.0
   Alwin Slavik (22)             190.59 | 191.0, 185.9, 188.3, 191.0, 183.9, 185.9, 190.9, 189.9, 192.0, 194.4,
                                           191.1, 191.3, 189.4, 190.1, 192.0, 194.2, 190.6, 190.7, 194.2, 193.3,
                                           190.5, 192.3
   Josef Fleischmann (35)        188.34 | 184.8, 185.7, 186.9, 180.0, 182.0, 193.3, 186.1, 188.1, 192.4, 186.1,
                                           192.5, 188.9, 189.7, 188.8, 191.6, 186.3, 192.7, 182.5, 196.3, 185.2,
                                           188.2, 189.4, 186.1, 191.8, 184.6, 181.9, 185.7, 194.3, 187.0, 190.9,
                                           184.1, 191.2, 192.5, 194.5, 189.7
   Sibille Kammerl (1)           187.80 | 187.8
   Wilhelm Molnar (18)           185.62 | 183.8, 187.7, 189.7, 184.6, 185.2, 187.5, 184.9, 183.0, 186.3, 189.6,
                                           183.9, 184.7, 184.0, 189.2, 182.3, 191.5, 182.4, 180.8
   Sebastian Berger (22)         180.70 | 183.8, 178.7, 180.6, 176.4, 184.8, 171.7, 170.6, 183.1, 189.1, 184.7,
                                           191.6, 181.8, 197.7, 182.4, 175.8, 184.6, 175.3, 172.3, 181.6, 163.0,
                                           187.8, 178.1
   Helmut Rosner (23)            175.80 | 180.8, 182.2, 165.3, 171.8, 179.9, 187.3, 183.2, 180.4, 183.9, 175.5,
                                           179.7, 167.9, 175.8, 168.1, 172.9, 170.2, 175.1, 175.7, 173.7, 172.4,
                                           166.0, 176.9, 178.8
   Tibor Molnar (28)             169.33 | 166.5, 171.7, 169.0, 176.0, 171.0, 169.0, 178.3, 165.7, 163.6, 167.0,
                                           173.2, 176.7, 168.2, 181.8, 181.6, 158.1, 175.6, 168.5, 163.2, 175.0,
                                           164.3, 165.0, 161.6, 173.6, 160.2, 171.6, 168.6, 156.6


   S e n i o r e n (mit Hilfsmittel, 30 Schuss)

   Josef Fleischmann (LG) (24)   315.92 | 314.9, 314.5, 315.1, 314.8, 315.5, 315.8, 317.3, 312.2, 318.4, 316.9,
                                           319.7, 318.8, 316.8, 313.3, 316.6, 315.4, 316.3, 317.3, 314.0, 317.1,
                                           316.3, 318.1, 312.1, 314.8
   Willi Weber (LG) (20)         311.20 | 311.5, 311.3, 312.9, 314.8, 313.6, 316.0, 313.6, 310.2, 310.2, 312.8,
                                           308.7, 310.8, 308.2, 312.8, 310.3, 310.3, 306.6, 312.7, 311.5, 305.2
   Brigitta Ammer (LG) (16)      308.11 | 306.2, 310.7, 306.4, 307.2, 309.5, 308.2, 302.9, 309.3, 310.7, 309.2,
                                           309.7, 308.2, 309.3, 307.3, 308.7, 306.3
   Josef Fleischmann (LP) (27)   307.73 | 308.6, 307.8, 306.3, 307.2, 308.8, 307.8, 307.7, 305.7, 310.8, 307.4,
                                           310.1, 312.7, 307.0, 312.3, 308.9, 306.0, 308.4, 307.9, 308.3, 305.0,
                                           306.6, 305.8, 308.8, 300.1, 308.3, 306.7, 307.6
   Martin Ammer (LG) (16)        303.41 | 296.6, 302.5, 307.6, 294.1, 298.7, 300.7, 299.1, 305.6, 310.1, 307.6,
                                           310.0, 307.5, 305.9, 303.4, 301.2, 304.0
   Lydia Fleischmann (LG) (26)   301.90 | 289.6, 304.7, 304.1, 306.0, 299.1, 297.1, 308.8, 298.4, 302.8, 303.3,
                                           305.6, 305.5, 299.5, 302.8, 305.0, 288.5, 295.1, 301.2, 305.0, 302.0,
                                           307.2, 306.1, 300.3, 303.1, 303.2, 305.4
   Helmut Rosner (LP) (27)       293.87 | 292.1, 296.7, 288.6, 297.4, 295.8, 288.5, 295.8, 291.6, 293.0, 294.4,
                                           291.8, 287.3, 293.1, 298.4, 297.7, 276.3, 288.6, 291.1, 296.7, 295.5,
                                           301.3, 297.6, 301.5, 297.8, 293.4, 296.3, 296.3
   Klaus Wallner (LP) (1)        282.00 | 282.0
   Achim Schulze (LP) (29)       280.14 | 288.3, 287.8, 281.7, 280.9, 280.4, 282.4, 281.5, 288.9, 277.3, 280.0,
                                           278.3, 276.2, 286.3, 287.9, 285.8, 275.1, 274.1, 275.4, 282.1, 263.4,
                                           275.9, 270.5, 275.7, 282.0, 265.3, 287.4, 282.0, 286.4, 285.0
   Günter Schmidt (LP) (22)      264.20 | 255.0, 252.8, 205.0, 208.8, 236.5, 259.4, 265.3, 267.9, 276.2, 278.3,
                                           278.8, 272.5, 284.2, 266.7, 283.1, 282.7, 276.4, 266.8, 284.6, 280.3,
                                           273.7, 257.5
   Klaus Wimmer (LP) (35)        258.23 | 224.5, 238.5, 248.8, 254.7, 237.5, 247.2, 229.0, 236.5, 265.8, 252.3,
                                           273.4, 260.3, 269.4, 256.5, 263.0, 270.6, 265.4, 251.8, 265.2, 268.1,
                                           255.7, 260.6, 244.7, 257.8, 246.4, 267.4, 269.5, 269.1, 272.0, 257.4,
                                           271.6, 271.4, 278.9, 272.5, 264.5

   Ringschnitt aus allen Einzelergebnissen (Zehntelwertung)!
Zurück zur VSG Dingolfing e.V. Startseite.
© 2024 ff VSG Dingolfing e.V. 01.06.2024 G. Flm